Funktioner i cr80s/es

Diskussion och gemyt om Ino-produkter, gamla som nya.

Moderator: Redaktörer

Användarvisningsbild
Knuttebaloa
 
Inlägg: 1197
Blev medlem: 2014-06-15
Ort: Jönköping

Funktioner i cr80s/es

Inläggav Knuttebaloa » 2021-01-08 15:57

En tråd för utförliga redogörelser av vilka funktioner som finns i dessa filter. I andra trådar antyds lite olika saker om vad, exakt, de olika reglagen gör. Jag har dock inte hittat någon definitiv eller uttömmande beskrivning.

En tanke var att ringa Ingvar och be honom förklara. Men när jag tänkte efter och insåg att jag förmodligen inte skulle förstå vad han svarade så avstod jag. Någon annan kanske känner sig manad för att sedan översätta här? :)
Ino pi60es / bs60 / infraX-6 / Ino a2 / Ino a3 / Nad 208

Användarvisningsbild
Foffe
 
Inlägg: 299
Blev medlem: 2014-07-16
Ort: Småland

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav Foffe » 2021-08-24 21:16

Här är det jag hittat:

Installation av Ino cr80s/cr80es, för musik eller hemmabio
För bästa resultat, följ nedanstående lista!

Installera all utrustning
● Ino cr80s/cr80es skall kopplas med RCA-kabel mellan förstegets (stereo- eller surround-) L&R-utgångar och till stereoingångarna på cr80s/cr80es.
● En annan RCA-kabel kopplas från cr80s/cr80es HP output (main amp) och till slutstegen för L & R högtalare.
● En tredje kabel kopplas från LP output (sub amp) och till effektförstärkarna till L & R basmodul.
● Dessutom kan man dra en (mono-)kabel från eventuellt surrundförstegs .1-utgång till .1-ingången på cr80s/cr80es.
● Har man skakare installerad (i soffan, stolen eller golvet) dras dessutom en kabel mellan cr80s/cr80es skakarutgång och ingången till skakarens slutsteg.

Hitta slutgiltig position för alla fronthögtalare och lyssningsplatserna
● Gör ett T: Dra ett streck mellan L & R högtalare, och sedan ett mellan detta strecks mittpunkt och den centrala lyssningsplatsen. Sett uppifrån bildas ett T. Stapeln på T:et skall vara 1,18 – 1,21 ggr längre än taket på T:et. Då är geometrierna korrekta (+/- 22,5 – 23 grader). Väljer man 1,2 så är vinkeln +/- 22,62 grader. Finns en Centerhögtalare skall denna stå mitt emellan L och R, alltså där de två strecken möts i T-et.
● Sikta fronthögtalarna (L & R eller L & C & R) mot en punkt strax framför mitten av lyssningsplatserna. Lagom invinkling är oftast 25 – 30 grader, det vill säga 2 – 7,5 grader mer än siktning rakt mot lyssning i centralposition. Finjustering sker bäst medelst lyssning på inspelningar gjorda med tidskillnadsteknik, från olika sidledes positioner. Rätt invinkling har man när stereobilden ”står stilla” trots att man rör sig sidledes. Inte ”stilla i förhållandet till huvudet” (såsom sker vid hörlurslyssning) utan stereobilden skall stå holografiskt stilla, alltså i förhållande till lyssningsrummet – det Ino Audio kallar Holofoni eller holosoni. Typiskt sker detta (med tidsskillnadsupptagningar / AB-inspelningar) ungefär när man i central lyssningsposition med nöd och näppe ser högtalarnas utsidor. Med X/Y-inspelningar får man i regel dock avstå ifrån anspråk på att rumsåtergivningen skall vara av högsta holografisk kvalitet akustiskt. Alla Ino Audio-fronthögtalarsystem möjliggör superb holofoni tillsammans med välgjorda AB-inspelningar. (coincidenta inspelningar har dock andra poänger, t ex att man kan matrisdekoda dem.)
● Placera eventuella surroundhögtalare. Detta sker oftast enklast med hjälp av en ritning på rummet. Börja med att placera de två främsta på sidoväggarna ungefär 20 grader framför centrala lyssningsplatsen. Höjden skall vara 20 grader över öronhöjd, ungefär. Det återstående bakre fältet (220 grader stort horisontellt) delas in i tårtbitar där lyssningsposition är centrum av tårtan. Samma antal tårtbitar som antalet bakkanalshögtalare som används. 6 tårtbitar för 6 högtalare, 8 tårtbitar för 8 högtalare, 10 för 10, 12 för 12… Placera sedan så noga det går en högtalare på väggen i varje tårtbitsdelning. Ju längre bak i rummet desto högre bör de sitta. Mellan de båda bakersta högtalarna blir det två tårtbitar. För varje högtalare bakom den främsta av surround-högtalarna gäller: Minska avståndet till taket (mätt mitt emellan bas- och diskantelement) med: 30% (6 högtalare); 25% (8st); 20% (10st); 15% (12st) för varje högtalare bakåt. Man kan i själva verket moderera detta lyft mot rummets bakre delar något, och om rummets takhöjd är mycket stor måste man moderera det om det skall bli riktigt bra. Man skall inte ta för allvarligt på dessa måttangivelser dock, i synnerhet inte om man inte bygger en riktig hemmabio utan bara en ”filmvisningsanläggning i vardagsrummet”. Då gäller att ”ungefär rätt” i regel blir mycket bra.
● Installera alla kablar mellan de olika i anläggningen ingående delarna. Var noga med polariteten för alla högtalare.
● Om du använder en 5.1-förstärkare kopplas hälften av bakhögtalarna till höger bak, och hälften till vänster bak.
Är det en 6.1-förstärkare kopplas de enligt: 6st: 2–2–2, 8st: 3–2–3, 9st: 3–3–3 10st: 3–4–3 eller 4–2–4, 11st: 4–3–4 12st: 4–4–4.
Är det en 7.1-förstärkare skall bakhögtalarna kopplas i följande grupper: 6st: 2–1–1–2, 8st: 3–1–1–3, 10st: 3–2–2–3 eller 4–1–1–4, 12st: 4–2–2–4.
● Slå på alla apparater. Slutstegen sist.


Om du använder en surroundförförstärkare, ställ om möjligt in enligt:
● C, Sl, Sr, (och Sbl, Sbr) = small/THX,
● L, R = large
● Subwoofer = no/off (initialt)
● Crossover = yes/on THX (or 80Hz if needed)
● Använder du en vanlig stereoförförstärkare behöver inga speciella inställningar göras.

Injusteringar:
● Ställ in subsonic-filtret. I normalfallet skall det vara inställt så att omkopplarna inuti apparaten står off, on, off, on, räknat från vänster (cr8) respektive omkopplaren i läge normal (cr80s / cr80es). Då får du en normal subsonic-funktion när SS-filtret aktiveras med switchen på fronten.
● Sätt knappen under main systems i läge high pass, spela sedan en CD (stereosystem) eller en DVD med 5.1 (surround-system) för att kolla att det kommer ljud från alla högtalare.
● Kontrollera polariteten på basmodulerna. Detta kan ske på flera sätt. Bästa är att lyssna på ett smalbandigt brus centrerat runt 80 Hz, eller också kan man lyssna på musik med en distinkt baspuls (dansmusik). Ställ först alla rattar inuti cr8 / cr80s / cr80es i mittläget. Välj sen den polaritet som ger starkast ljud (lyssna eller mät). Om man tycker det är svårt att höra vilket läge som ger mest bas kan man lyssna efter den polaritet som ger ”mest punsch i anslagen”. Med cr8 (som saknar polaritetsomkopplare) är det oftast lättast att lyssna i mono på en kanal i taget, och växla polaritet vid basmodulen. Man bör vara två personer, en som lyssnar och en som sitter vid basmodulen (eller dess effektförstärkare) och växlar polaritet. Med cr80s / cr80es använder man helt enkelt fasomkopplaren i och kan med lätthet lyssna i stereo. Bra är dock att ha så långa sladdar till cr80s / cr80es att man kan man den vid lyssningsplatsen och växla medan man lyssnar.
● Kalibrera basmodulernas nivå. Det sker med cr8 / cr80s / cr80es inställd på high pass, stereo, calibrated. Nivån ställs med rattarna märkta ”level”. Klangen i basoktaverna justeras med rattar märkta ”Q”. Vrider du Q-ratten medsols blir det mera ”slam” i basområdet (övre delen av registret blir proportionellt starkare), vrider du den motsols blir det mindre slam i basen (övre delen av registret blir svagare). Börja med ratten i mittläget, ställ in för neutral klang. Justerområdet är inte så stort, så man skall inte bli förvånad om rattarna behöver vridas en del. Ställ en kanal i taget, avsluta med att jämka kanalerna så att de står lika. När du justerat Q bör du finjustera level.
● Lyssna på skärt brus genom en högtalare i taget. Kontrollera att nivåer stämmer och att alla fronthögtalare klingar rimligt lika avlyssnade från samtliga lyssningspositioner. Justera om nödvändigt siktningen på höger och vänster högtalare. Ju mera inåt högtalarna siktar, desto mer balanseras nivåskillnaderna i ytterkanten av lyssningsarean. Det är inte ovanligt att man hamnar på en invinkling så stor att man från mitten positionen kan se rätt mycket av utsidan av L&R-högtalarna, om man skall kunna njuta av avspelningen i alla tänkbara lyssningspositioner.

Surround endast:
● Kalibrera nivåerna på alla högtalare, använd en SPL-mätare. Som ljudkälla skall hemmabioförstärkarens inbyggda testsignal användas. Ställ initialt varje högtalare till 75 dB* (C-vägt, långsam respons). Tag tid på dig! Efterkontrollera utgångarna till L&R-högtalarna med elektrisk mätning. Skiljer de sig från varandra så rätta till nivåerna medelst jämkning. Kontrollera med akustisk mätning igen. Är skillnaden större än 1 dB så bör rummets möblering / akustiska behandling ses över. I nödfall kan viss kompensering för sådana restfel tillgripas, men gör det inte via mätinstrument, utan genom lyssning. Lyssna inte bara på testbrussignalerna, utan helst på vanliga monoinspelningar.
*Ju ljudtryckskapablare apparatur desto högre kan man ställa nivån, 80 eller 85 dB på riktigt kapabla apparater. Har man ställt för högt störs man av bruset (i varje fall med vissa apparattyper). Har man ställt för lågt kan man inte spela så starkt man kanske önskar (volymen går i botten).
● Ställ in Time Synchronization på hemmabioförstärkaren för alla högtalare i systemet. Ställ dock initialt L & R samt basmodulerna till samma värde, oavsett om avståndet till huvudhögtalarna skiljer sig från avståndet till basmodulerna. I vissa fall får man bättre integration vid användning av .1-knappen på cr8 / cr80s / cr80es om man ställer in hemmabioförstärkaren således att man påstår att basmodulerna står 1 meter närmare lyssningen än fronthögtalarna. Prova!


Efterkontroll medelst lyssning:

● Kolla stereofonisk LJUDBILD (friprojektion, bredd, djup och i förekommande fall även höjd)
● Kolla surroundernas OMSLUTNING (friprojektion, sömlöshet och fokus)
● Kolla basmodulernas INTEGRATION med övriga högtalare
● Kolla upplevd NIVÅBALANS mellan stereobild och surroundfält. Justera med enstaka dB om det behövs.
● Ställ in Bass Peak Level Manager (om tillgängligt)
● Kontrollera skrammel och andra störningar från lyssningsrummet. Åtgärda om möjligt. Spela starkt!
● Dämpa belysningen. Spela några excellenta CD och/eller DVD. Slappna av och njut!

Det ovanstående dokumentet är en skiss som jag nog vill påstå innehöll i varje fall fragment av förnuft då det skrevs. Dock ändrar sig verkligheten med avseende på nya system och konfigurationer, så jag kan inte garantera dess giltighet för framtiden. Det finns även stora skillnader mellan hur olika hemmabioförstärkare är uppbyggda, och hur deras kanaladministrationskretsar(/algoritmer) arbetar.


Följande gäller infra tillsats kortet:

Gain:
Dom två inre rattarna är infra-gain och ställer nivån som tillsatsen ska öka i infra området.
Maximalt så har jag för mig att nivån ökar med 15dB vid 10Hz, och nivån under 30Hz ökar kraftigare än där över.
Det blir en kurva som vi kan beskriva lite som en hängmatta i den från höga till låga frekvenser ständigt stigande kurvan.
Min:
Om du ställer dessa rattar maximalt moturs så gör tillsatsen ingenting, det är som om den ej vore inkopplad.
Mitt:
Ställer du denna på kl12 så har du en svagt stigande backe från ca 50Hz ner till ca 30-35Hz, där blir det ett mjukt knä och därunder en brantare backe ner mot 10Hz.
Max:
I maximalt medurs så sjunker nivån mellan 50-30Hz lite igen men nivån under 30-35Hz stiger än brantare ner mot infra området.Frekvens:
Dom två yttre rattarna är frekvens vreden, dessa stället hur infra gainen ska bete sig.
Som man kan läsa här över så bildas som en hängmatta ju mer man höjer Gain, frekvens vredet kan göra bla ungefär motsatsen eller att öka maximal Gain.
Min:
Med rattarna längst moturs beter sig tillsatsen som förklaringen för Gain, frekvens funktionen påverkar ej.
Mid:
Vid kl12, Punkten/knät (under vilken nivån ökar kraftigt) flyttas upp ca 5Hz och backen därunder har kvar ungefär samma branthet som innan, men nu från området 35-40Hz och ner då.
Detta ger även en ökning om ca 3dB i maximal förstärkning vid 10Hz
Max
I maximalt medurs läge, Kurvan jämnas nu ut och blir av med hängmattan, snarare blir den lite lätt konvex och har alltså inte längre någon tydlig brytpunkt vid 30-35Hz.
Dessutom flyttas frekvensen, från vilken stigningen börjar, upp till delnings frekvensen.
Det blir nu en enda lång stigning från ca 70Hz och ner mot 10Hz som dessutom förstärks ytterligare ca 3dB, alltså totalt 6dB högre än helt utan frekvens vred aktivt.

Användarvisningsbild
Nattlorden
Pumpkin/Redaktör
 
Inlägg: 56131
Blev medlem: 2003-10-28
Ort: Grå Hamnarna

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav Nattlorden » 2021-08-25 10:03

Har gjort en ny "Sticky" för denna i egen, låst tråd. // Redaktör'N
It's all fun and games until Darth Vader comes.

Användarvisningsbild
Morello
 
Inlägg: 31623
Blev medlem: 2003-05-19
Ort: Stockholm/Täby

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav Morello » 2021-08-25 10:35

Jag tror det skulle vara bra med några grafer som illustrerar de olika inställningarna. Det borde någon Inoit lätt kunna fixa. Bara att ladda ned Tombstone eller Holm impulse och ansluta CR8/80 till datorns ljudenhet.
Driver: SYBARITE AUDIO
Konsult åt Guru Pro Audio.
-Innehar F-skattsedel-

”Messen ist Wissen, aber messen ohne Wissen ist kein Wissen”

"Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen"

Användarvisningsbild
nuffe
 
Inlägg: 2066
Blev medlem: 2010-09-28
Ort: Lerum

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav nuffe » 2021-08-25 16:36

Ska läsas mycket noggrant och cr80s ska justeras.
Tack för infon Foffe :!:

Henrik

Användarvisningsbild
Knuttebaloa
 
Inlägg: 1197
Blev medlem: 2014-06-15
Ort: Jönköping

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav Knuttebaloa » 2021-08-25 18:56

Morello skrev:Jag tror det skulle vara bra med några grafer som illustrerar de olika inställningarna. Det borde någon Inoit lätt kunna fixa. Bara att ladda ned Tombstone eller Holm impulse och ansluta CR8/80 till datorns ljudenhet.


Det vore väl alldeles utomordentligt bra och lite det jag fiskade efter i första inlägget.
Ino pi60es / bs60 / infraX-6 / Ino a2 / Ino a3 / Nad 208

Användarvisningsbild
Foffe
 
Inlägg: 299
Blev medlem: 2014-07-16
Ort: Småland

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav Foffe » 2021-08-28 19:53

Jag håller med. Lite grafer hade varit fantastiskt för att öka förståelsen för hur justeringarna påverkar ljudet.

Användarvisningsbild
Rydberg
Rörlig
 
Inlägg: 7181
Blev medlem: 2003-08-17
Ort: Ulm, Tüskland

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav Rydberg » 2021-09-04 14:57

Foffe skrev:Jag håller med. Lite grafer hade varit fantastiskt för att öka förståelsen för hur justeringarna påverkar ljudet.


Level = 0, Q= 0, HP vs Full Range
Bild

Variation av "Level" på LP-del
Bild

Q=Min, Q=Max
Bild

Infra=Off; Infra=On, F=0, A=0,5
Bild

Infra=On, F=0, A=0,5; Infra=On, F=Max, A=0,5
Bild

Infra=On, F=0,5, A=0; Infra=On, F=0,5, A=Max
Bild
Class only looks like arrogance from below.

Användarvisningsbild
Rydberg
Rörlig
 
Inlägg: 7181
Blev medlem: 2003-08-17
Ort: Ulm, Tüskland

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav Rydberg » 2021-09-04 15:00

Bilderna syns på min telefon men ej på datorn, vadan detta? :?
Class only looks like arrogance from below.

Användarvisningsbild
Calleberg
 
Inlägg: 601
Blev medlem: 2010-03-06
Ort: Kumla

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav Calleberg » 2021-09-04 15:11

Syns inte i min android lur, har inte testat något annat
Easy like a Sunday morning...

MacBruce
 
Inlägg: 2576
Blev medlem: 2007-10-29

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav MacBruce » 2021-09-04 15:31

Syns inte i min Mac/Big Sur under senaste Firefox heller.
Antropomorfiera mera!
Det är skönt att kunna tekniken. — TfA.
Medlem av ABC-klubben, http://www.abc.se

Användarvisningsbild
Rydberg
Rörlig
 
Inlägg: 7181
Blev medlem: 2003-08-17
Ort: Ulm, Tüskland

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav Rydberg » 2021-09-04 15:40

MacBruce skrev:Syns inte i min Mac/Big Sur under senaste Firefox heller.

Surfade in på min iPad och där syns bilderna. Såg samma problem i andra trådar med bilder från ftp:n.
Class only looks like arrogance from below.

Användarvisningsbild
Calleberg
 
Inlägg: 601
Blev medlem: 2010-03-06
Ort: Kumla

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav Calleberg » 2021-09-04 15:48

Syns inte i min androidsurfplatta heller. :(
Easy like a Sunday morning...

Användarvisningsbild
Rydberg
Rörlig
 
Inlägg: 7181
Blev medlem: 2003-08-17
Ort: Ulm, Tüskland

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav Rydberg » 2021-09-04 16:00

Foffe skrev:Jag håller med. Lite grafer hade varit fantastiskt för att öka förståelsen för hur justeringarna påverkar ljudet.
Bilagor
Level_0_Q_0__HP_and_Full_Range.jpg
Level = 0, Q= 0, HP vs Full Range
Level_0_Q_0__HP_and_Full_Range.jpg (547.18 KiB) Visad 876 gånger
Level.jpg
Variation av "Level" på LP-del
Level.jpg (599.11 KiB) Visad 876 gånger
Q_min_&_Q_max.jpg
Q=Min, Q=Max
Q_min_&_Q_max.jpg (593.25 KiB) Visad 876 gånger
Infra_F0_A0,5.jpg
Infra=Off; Infra=On, F=0, A=0,5
Infra_F0_A0,5.jpg (629.09 KiB) Visad 876 gånger
Infra_F0_&FMAX_A0,5.jpg
Infra=On, F=0, A=0,5; Infra=On, F=Max, A=0,5
Infra_F0_&FMAX_A0,5.jpg (650.17 KiB) Visad 876 gånger
Infra_F0,5_A0 &AMAX.jpg
Infra=On, F=0,5, A=0; Infra=On, F=0,5, A=Max
Infra_F0,5_A0 &AMAX.jpg (644.21 KiB) Visad 876 gånger
Class only looks like arrogance from below.

Användarvisningsbild
Belker
 
Inlägg: 4251
Blev medlem: 2003-07-16
Ort: Hill St. Pct

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav Belker » 2021-09-04 16:02

Tack! Syns i iPhone och iPad.

MacBruce
 
Inlägg: 2576
Blev medlem: 2007-10-29

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav MacBruce » 2021-09-04 16:43

Belker skrev:Tack! Syns i iPhone och iPad.


Ävenså i min Mac/Big Sur under Firefox. Tack! :-)
Antropomorfiera mera!
Det är skönt att kunna tekniken. — TfA.
Medlem av ABC-klubben, http://www.abc.se

Användarvisningsbild
Calleberg
 
Inlägg: 601
Blev medlem: 2010-03-06
Ort: Kumla

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav Calleberg » 2021-09-04 16:45

Sådärja! Nu syns de.
Easy like a Sunday morning...

Frisk
 
Inlägg: 2050
Blev medlem: 2008-10-27

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav Frisk » 2021-09-08 22:16

Stort tack för bilderna/graferna!

Användarvisningsbild
AndersP
 
Inlägg: 2112
Blev medlem: 2004-07-14
Ort: Gävle

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav AndersP » 2021-09-15 10:06

Kanske graferna ska ingå i stickyn?
1) apparatmöbel, 2) litet bassystem, 3) LX521 center 4) LX521 med andra basar

"I see you've got the blues in your alligator shoes"

Användarvisningsbild
Bubben
 
Inlägg: 583
Blev medlem: 2005-11-09

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav Bubben » 2021-09-16 09:44

Jag förstår inte: nfra=On, F=0, A=0,5; Infra=On, F=Max, A=0,5

Antar att A och F är Frekvens och Amplitud, men är 0=min, och 0,5=rakt upp på rattarna? Så MAX skulle också kunna vara 1?

Användarvisningsbild
Rydberg
Rörlig
 
Inlägg: 7181
Blev medlem: 2003-08-17
Ort: Ulm, Tüskland

Re: Funktioner i cr80s/es

Inläggav Rydberg » 2021-09-16 11:44

Bubben skrev:Jag förstår inte: nfra=On, F=0, A=0,5; Infra=On, F=Max, A=0,5

Antar att A och F är Frekvens och Amplitud, men är 0=min, och 0,5=rakt upp på rattarna? Så MAX skulle också kunna vara 1?

Precis, 0=min (dvs helt moturs), 0,5 är klockan 12 och Max är fullt medurs. A är amplitud och F är frekvens på infrakortet.
Class only looks like arrogance from below.


Återgå till Wänner af Ino


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster